Säkerställ uttorkningsklimatet med klimatkontroll

Vi hjälper dig att säkerställa uttorkningsklimatet

Vid nybyggnation och renoveringar är det viktigt att byggmaterial ges möjligheten att torka ut innan inbyggnad. Byggfukten, det vill säga den mängd vatten/fukt som måste torkas ut innan ett specifikt material kan byggas in utan att riskera framtida fuktskador, behöver många gånger hjälp på traven.

Det omgivande klimatet är avgörande för uttorkningen

Ett byggmaterials omgivande klimat är avgörande för hur effektiv och snabb uttorkningen av byggmaterialet kommer att bli. När ett fuktigt material värms upp höjs ånghalten i materialet och ånghaltsskillnaden gentemot omgivningen ökar. Uttorkningen av materialet går då snabbare. Avfuktning av omgivande klimat medför lägre ånghalt i den omgivande luften.  Det ökar ånghaltsskillnaden mellan materialet och klimatet avsevärt, och är ett effektivt sätt att snabba på uttorkningen.

Vad är ett bra uttorkningsklimat?

Hur vet man då om man har ett tillräckligt bra uttorkningsklimat? Beroende på årstid kan behovet av hur klimatstyrningen ska dimensioneras variera. På sommaren handlar det ofta om att säkerställa att den höga luftfuktigheten utomhus (ånghalten i luften) hanteras inomhus med hjälp av avfuktare. Medan det på vintern främst handlar om att tillföra värme inomhus. Dock finns alla varianter däremellan. Behovet varierar stort från projekt till projekt och måste hanteras på olika sätt i varje unikt case.

Vi kan hjälpa till med dimensionering av klimatstyrning samt med bedömning och utförande av klimatkontroll.

Säkerställ uttorkningsklimat med klimatkontroll

Med hjälp av vår tjänst klimatloggning får du ett dokumenterat uttorkningsklimat för betong, avjämningsmassor, trä och andra material under processens gång. Raksystems fuktsakkunniga hjälper er att analysera resultatet löpande och ger råd för vilka eventuella åtgärder som bör vidtas för fortsatt god uttorkning. Klimatloggningen är också ett ”kvitto” i sig på att ett gott uttorkningsklimat hålls löpande över tiden, vilket gynnar projektets tidplan.

Dessutom hjälper klimatkontroll dig att:

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om vår tjänst klimatloggning där vi tillsammans med dig tar fram en uttorkningsplan för just ditt unika projekt.