Resona Utveckling AB och Raksystems Climate Solutions först ut i Sverige med unik bergvärmelösning.

GEOLO är en helt unik bergvärmelösning för byggproduktion som kraftigt minskar energianvändningen. Resona och Raksystems är först ut i Sverige med att använda Geolo.

Resona och Raksystems Climate Solutions har i dagarna signerat ett samarbetsavtal för att nyttja Geololösningen i Resonas bostadsprojekt i Barkabystaden, Kv 11. Geololösningen innebär att man under produktionen använder befintlig bergvärme tillsammans med en helt ny innovativ och prisbelönt lösning för att markant reducera energianvändningen, CO2 utsläppen och kostnaderna. Geolo bidrar också till att temperaturen inomhus blir behaglig och stabil året runt vilket förbättrar konstruktionens kvalitet såväl som arbetsmiljön.

Geolo – en bergvärmelösning för att markant minska energibehovet och klimatutsläppen under produktionsfasen 

Geolostationen kommer att installeras i Resonas nybyggnadsprojekt Kv 11 i början av november. Själva Geolostationen är en flyttbar energistation som nyttjar borrhålen från bergvärmelösningen även under produktionstiden och som via ett IT-system hanterar hela värme- och kylprocessen under byggtiden. Med hjälp av dygnet runt bevakning av systemet säkerställs och optimeras både uppvärmning och uttorkning genom hela byggprocessen vilket resulterar i förbättrad produktionsmiljö och bättre ekonomi.

Geolo lösning
Geolo bergvärmelösning

Första Geoloprojektet i Sverige

Resonas projekt Kv 11 i Barkarbystaden består av totalt fem byggnader plus ett gemensamt garage. Bostadsrättsföreningarna Helio, Livia och Luna omfattar totalt 397 lägenheter. En av de andra två byggnaderna kommer att erbjuda det moderna boendekonceptet Colive och i hörnet Barkarbyvägen/Flygfältsvägen skapas härliga kontor. Det kommer vara ett varierande utbud av restauranger, caféer och butiker på gatunivå. Produktionen är i full gång och projektets första Brf, Helio, beräknas stå inflyttningsklar i början av september nästa år.

Vi är övertygade om att det går att bygga smartare och mer hållbart. För att nå dit krävs nyfikenhet och nytänkande. För oss på Resona är miljöpåverkan avgörande i våra beslut och vi arbetar ständigt med att hitta innovativa och smarta lösningar som stödjer våra mål. Att nu ha Geolo som en del i vårt Barkabyprojekt är ett mycket bra exempel på just det.

David Giertz, grundare av Resona.

“Numera är energikriser och klimatförändringar vår vardag. Vi behöver göra allt som står i vår makt för att skapa mer energieffektiva lösningar då det är en viktig del i att begränsa den globala uppvärmningen. Vårt Geolo-koncept är just en sådan lösning. Vi är otroligt tacksamma och glada över att Resona och deras projekt Kv 11 blir det första vi sjösätter i Sverige.”
– Janne Vanhanen, VD Raksystems Climate Solutions OY.

“Det är med stor glädje och tacksamhet över förtroendet vi nu drar i gång samarbetet med Resona i det gemensamma projektet i Barkarbystaden. Vi delar samma värderingar om hållbarhet och att förverkliga nya starka innovativa lösningar till bygg- och fastighetsbranschen. Vi är stolta över att starta det första Geoloprojektet i Sverige, och då särskilt med just Resona”
– Johan Ahlinder, VD Raksystems Green Building Services.

För mer information kontakta:

Alexander Lundqvist, entreprenadingenjör, Resona Entreprenad, tel: 070 – 72933 27, e-post alexander.lundqvist@resona.se

Johanna Nordström, hållbarhetschef, Resona Utveckling AB tel: 070 – 2973711, e-post johanna.nordstrom@resona.se

Johan Ahlinder, VD Raksystems, Green Building Services tel 072 – 161 00 30, e-post johan.ahlinder@sustera.se

Janne Vanhanen, Raksystems Climate Solutions Oy, tel +358 41 731 4495, e-post janne.vanhanen@raksystems.fi

Alexander L Resona

Alexander Lundqvist

Janne Vanhanen

Janne Vanhanen

Om Resona

Resona grundades 2017 med målsättningen att genom innovation och hållbarhetsfokus vara med och utveckla branschen. Bolaget är ett fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar en mix av bostadsrätter och hyresrätter. De bygger i egen regi och förvaltar själva de hyresfastigheter de uppför. Det ger dem stora möjligheter att arbeta smartare och mer hållbart i varje moment. Portföljen innehåller över 3 500 lägenheter i elva kommuner – från Staffanstorp i söder till Åre i norr. Resona tar ansvar för hela förädlingskedjan, från affärsutveckling, projektutveckling och entreprenad till förvaltning.

Om Raksystems

Raksystems arbetar för att långsiktigt hjälpa fastighetsägare bevara sina fastigheter i gott skick vilket leder till en övergripande mer hälsosam livsstil för brukare och ägare. Vi utvecklar tillsammans med kunden hållbara lösningar som gynnar både miljön och fastigheten. Genom våra lösningar minskar vi en fastighets miljöpåverkan och vårt arbetssätt inkluderar alltid rekommendationer som leder till bättre miljöval.

Raksystems grundades 1989 och vi är idag 730 experter verksamma i Finland och Sverige.

Raksystems Climate Solutions Geolo i partnerskap med Enersys Oy, Rototec Group och El-Björn Oy

Vår kund Resonas film om Geolo bergvärmelösning i deras projekt

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.