RBK- och tidigare GBR- mätningar slås nu samman i version 7 av fuktmätningsmanualen

Andreas Jonsson, gruppchef RBK-gruppen och Mikael Grankvist, senior fuktssakkunnig på Raksystems träffades för att diskutera den nya RBK version 7 och dela med sig av vad nyheten innebär för marknaden.

Förklaring om RBK

Rådet för byggkompetens, RBK, är ett samarbetsorgan vars intressenter gemensamt verkar för en hög kompetensnivå i byggandet och bevakar att branschen har tillgång till adekvat och aktuell utbildning och kunskapsprövning. De samarbetande intressenterna i RBK är Byggföretagen, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Ledarna, Byggcheferna samt Byggherrarna.

År 2023 kompletterades systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant med en metod för fuktmätning i golvavjämning.

Andreas berättar

Idag är insikten om fuktproblematiken hög hos många konsulter, entreprenörer och beställare. Även med pressade produktionstider måste vi försäkra oss om att vi levererar en tjänst som håller önskad kvalitet. En viktig del i detta arbete är att använda mätinstrument och mätmetoder, bland annat vad gäller fuktmätning i betong och golvavjämning, som ger tillförlitliga resultat. Vi måste kunna lita på de mätresultat som levereras för att tex kunna ta beslut om underlaget är tillräckligt torrt för att belägga med ett ytskikt. Fuktmätning i betong och golvavjämning kräver både kunskap och noggrannhet hos den som ska utföra mätningar och tolka resultat. Mätinstrumenten som används ska vara kalibrerade och egenkontroller ska utföras kontinuerligt. En felaktigt utförd fuktmätning ger oftast ett för lågt mätresultat. Detta resulterar i att materialets fuktinnehåll underskattas vilket kan medföra att ytskikt läggs på en för fuktig betong med risk för framtida fuktskada.

RBK fuktmätning

Den nya mätmetoden började gälla den 1 november 2023

Den nya mätmetoden för borrhålsmätning i betong gäller i alla byggprojekt som har påbörjats efter 1:a mars 2023. Övergångstiden är fram till 1:a november och efter detta datum ska version 7 användas i samtliga byggprojekt. Version 6 utgår då helt. Vad gäller avjämning i version 7 så gäller även detta från den 1:a mars 2023 men man måste först auktorisera sig för att kunna göra RBK-mätningar.

Vi passade på att fråga Ted Rapp, Byggföretagen, om de nya reglerna. Han berättade att GBR kommer att dra in sin metod vid årsskiftet men kan tillhandahålla den till de som efterfrågar. AMA Hus 24 ska i sin tur vara färdig före sommaren 2024. I den har GBR-metoden utgått helt. Det kommer därmed finnas en period fram till sommaren 2024 då det i tekniska beskrivningar hänvisas till AMA Hus 21 och även GBR-metoden. Men vi ser också att det då finns möjlighet att redan nu använda den nya RBK-metoden och det finns redan nu projektörer som skriver in den i handlingarna, säger Ted Rapp.

Mikael Grankvist tipsar om att har man möjlighet så är det lika bra att gå på den kommande versionen redan nu.

Det är alltså viktigt att känna till denna förändring då GBR-metoden helt utgår och istället gäller RBK version 7 för samtliga fuktmätningar.

Länk till manual för RBK version 7

Har du frågor eller funderingar kring vad denna förändring innebär för ditt projekt?
Varmt välkommen att kontakta oss!