Raksystems tecknar ramavtal med Wallenstam

Raksystems har tecknat ramavtal med Wallentam som börjar gälla fr.o.m 1 juni 2023. Avtalet omfattar samtliga Raksystems tjänster inom samtliga tre divisioner; HÅLLBARHET såsom fukt, energi och miljö samt BESIKTNINGAR och PROJEKTLEDNING.

Wallenstam

För Wallenstam handlar miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Deras hållbarhetsarbete utgår från en koncerngemensam strategi och klimatmål som guidar dem i det dagliga arbetet. Wallenstam bedriver sin verksamhet med fokus på två affärsområde, Stockholm och Göteborg.

Raksystems

-För oss känns det toppen att samarbeta med Wallenstam då vi delar deras syn på hållbarhetsarbetet. Vi är tacksamma och glada för förtroendet de har för oss och våra tjänster och ser fram emot att göra många bra saker tillsammans framöver för välmående byggnader, människor och miljö, säger Johan Ahlinder t.f VD Raksystems Dry-IT AB.