Raksystems tecknar avtal med Wihlborgs

Raksystems har tecknat samarbetsavtal med Wihlborgs. Avtalstiden sträcker sig från första november 2023 till sista oktober 2025. Samarbetet omfattar många av Raksystems tjänster så som: Energiberäkning, energideklaration, fukt, miljösamordning, miljöinventering, klimatberäkningar, klimat- och sårbarhetsanalyser, kontrollansvarig, projektledning och återbruk.

Whilborgs

Wihlborgs erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen och vi är marknadsledande i de tre svenska städerna Lund, Helsingborg och Malmö. Wihlborgs kunder är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, logistik- och produktionslokaler samt mark för framtida projekt. Wihlborgs engagemang för regionen och det gemensamma samhället innebär att de tänker långsiktigt och att de är med och skapar förutsättningar för näringslivet i regionen att utvecklas positivt.

Raksystems

– Raksystems finns sedan flera år tillbaka etablerade i Öresundsregionen med kontor och expertis i både Malmö och Helsingborg. Våra kundsamarbeten och uppdrag sträcker sig över hela region Skåne. Så att vi nu har tecknat ett samarbetsavtal med Wihlborgs och kan påbörja ett samarbete är vi mycket tacksamma och glada för. Nu ser vi fram emot ett att tillsammans arbeta för välmående byggnader, människor och miljö i hela Öresundsregionen, säger Fredrik Lindhagen Raksystems Sverige

Fredrik Lindhagen