Raksystems fuktsäkerhetsarbete i Magasin X

Magasin X är Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Raksystems deltog i det viktiga fuktsäkerhetsarbetet.

Den 8 oktober 2022 hölls ett erfarenhetsmöte för föreningen Fuktsakkunniga i Sverige. Fokus på mötet var träbyggnation och fuktsäkerhet. Andreas Lind, Fuktsakkunnig Raksystems i region Uppsala var ombedd att presentera ett intressant och spännande projekt som han deltagit i. Magasin X i Uppsala, Sveriges största kontorshus i trä.

Förberdelser för fuktsäkerhet i produktionsskedet

Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan byggherren Vasakronan och entreprenören NCC. För Andreas och Raksystems drog projeketet igång i oktober 2019 då fuktsäkerhetsarbetet påbörjades på allvar. Ritningar granskades, checklista med fuktrisker upprättades, fuktsäkerhetsbeskrivning skrevs och många givande möten gällande planering av fuktsäkerheten i produktionsskedet hölls.

Högt engagemang inom fuktfrågor

När bygget väl drog igång fanns en tydlig plan för hur nederbörd skulle hanteras, vilka kontroller, mätningar och åtgärder som skulle vara nödvändiga och vem som skulle göra vad i projektet. Andreas upplevde att entreprenören var väldigt engagerad i fuktfrågorna och att fuktsäkerheten generellt fick stort utrymme i projektet. Vilket är en härlig känsla när man är fuktsakkunnig i ett projekt!

Slutresultatet blev ett 16000 m2 stort kontorshus som idag binder 3000 ton koldioxid och huserar ett antal innovativa energilösningar. Huset är dessutom fullt uthyrt och certifierat enligt LEED på nivån Platinum.

För mer information om fuktsäkerhetsarete i träkonstruktion kontakta gärna Mikael Grankvist

Mikael och Andreas vid Magasin X
Mikael Grankvist och Andreas Lind vid Magasin X
Byggnation av Magasin X fuktsäkerhetsarbete