Raksystems Aquademica tecknar avtal med PHM Group

Raksystems Aquademica har tecknat ramavtal med PHM Group som började gälla i september 2023 och löper på fram till och med sista december 2024. Avtalet omfattar tjänster inom fukt, läckagesökning, läcksökning rör, energi, miljö, projektledning och besiktningar.

PHM Group

PHM Group är en nordisk koncern som arbetar med fastighetsförvaltning på uppdrag genom sina helägda dotterbolag. PHM har lokal verksamhet i hela Sverige med fokus på lokal närvaro och kännedom. PHM arbetar för att skapa en trygg och bekymmersfri vardag för sina kunder under ledorden flexibilitet och pålitlighet. Syftet med detta ramavtal är att skapa enkelhet och tydlighet för samtliga dotterbolag inom PHM koncernen med hjälp av väl valda samarbetspartners. 

PHM
Fredrik Lindhagen

Raksystems

”Vi är mycket stolta och tacksamma över förtroendet för oss som specialister. Vi ser att tillsammans med PHM Groups verksamhet kommer vi kunna bidra på ett mycket givande vis för välmående byggnader, människor och miljö.” säger Fredrik Lindhagen säljansvarig Raksystems Sverige.