Raksystems accelererar sin internationella expansion tillsammans med Trill Impact  

Den 21 maj 2022 tecknade den impact-fokuserade investeringsfonden Trill Impact ett avtal med MB Funds som gör dem till ny majoritetsägare av Raksystems Group, den ledande experten inom hållbara och välmående fastigheter i Norden. Raksystems nuvarande ledning kvarstår som betydande ägare av bolaget, och företagets varumärke samt VD Marko Malmivaara förblir desamma.  

Med verksamhet i Sverige och Finland är Raksystems en ledande aktör inom hållbara bygg- och fastighetslösningar, projektlednings- samt besiktningstjänster. Idag har bolaget över 630 anställda, och man har mer än tredubblat sin omsättning under de senaste fyra åren, från 19 miljoner euro till över 66 miljoner euro 2021i. 

Under samma period har Raksystems även etablerat och expanderat sin verksamhet i Sverige och gjort totalt 11 bolagsförvärv, varav sex svenska och fem finska bolag. Tillsammans med Trill Impact är ambitionen att fortsätta denna expansion till övriga nordiska länder samt vidare ut i Europa, med målet att bli en bredare europeisk ledare inom hållbara och välmående bygg- och fastighetstjänster.  

Tillsammans mot ett hållbarare samhälle

Raksystems har både uppfyllt och överträffat de mål den tidigare ägaren MB Funds satte under sina fyra år som ägare, och det är nu ett perfekt tillfälle att påbörja en ny fas med siktet inställt på ännu snabbare tillväxt. Under MB Funds ägarskap fokuserade Raksystems både på organisk tillväxt samt genom förvärv, en strategi som kommer fortsätta även kommande år men med ett ännu starkare fokus på att förbättra fastighetsbeståndet och skapa mer hälsosamma och energieffektiva byggnader.  

”Raksystems är redan en av Nordens ledande experter inom välmående fastigheter, och de har gjort en imponerande resa under de senaste åren. Vi ser fram emot att hjälpa bolaget att nå den vision som ledningen tillsammans med de anställda satt upp och att bistå i företagets expansion till fler internationella marknader med sitt starka och hållbara kunderbjudande” säger Johan Lundén, Partner på Trill Impact Advisory.    

Tillsammans med Trill Impact är planen fortsätta att fördjupa Raksystems branschledande kompetens och göra fortsatta investeringar inom innovation inom miljöcertifieringar, energiprojekt, besiktningar, projektledning samt samhällsbyggnadsprojekt. Inom alla verksamhetsområden kommer Raksystems Groups engagemang kring hållbar bygg- och fastighetsutveckling för välmående och energieffektiva byggnader att utvecklas och förstärkas.  

Medarbetarnas välmående är nyckeln till framgång!  

”När vi lärde känna Raksystems var vi framför allt imponerade av bolagets starka företagskultur och entreprenöriella anda. Trill Impact kommer att stötta företagets starka kultur, och fortsätta stärka dess värdegrunder genom att erbjuda nuvarande och framtida medarbetare intressanta möjligheter att utvecklas i sina professionella roller inom detta snabbväxande företag” fortsätter Johan Lundén.  

”Jag är oerhört glad över att vi kan erbjuda våra medarbetare och kunder denna möjlighet till fortsatt utveckling och tillväxt tillsammans med Trill Impact, som delar våra värderingar. Välmående fastigheter, men också våra medarbetare, ligger mig och hela Raksystems ledning varmt om hjärtat. Våra mål som företag är naturligtvis ambitiösa, men det visar bara ytterligare hur glada vi är att kunna dela resan med denna fantastiska grupp av människor” säger Raksystems Group VD Marko Malmivaara.  

Transaktionen omfattas av sedvanliga villkor inklusive konkurrensgodkännande från relevanta myndigheter.  

Ytterligare information:  

Trill Impact Advisory Partner: Johan Lundén +46 73 801 90 91   
Raksystems Group VD Marko Malmivaara, +358 40 046 4934    

Raksystems – Bäst i Norden – Varje Dag!    

Vår verksamhet bygger på att skapa och bevara sunda fastigheter i en hållbar miljö. Våra experter vägleder fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer att fatta bra och hållbara beslut genom fastighetens hela livslängd. Vårt mål är att minska fastighetens miljöpåverkan för kommande generationer. Med sunda fastigheter avser vi byggnader med hälsosamma och säkra inomhusmiljöer samt ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten från vår affär är människan; våra medarbetare, våra kunder och alla brukare, och samhället i stort.  

Raksystems grundades 1989 och vi är idag mer än 630 medarbetare i Finland och Sverige.   
För mer information, vänligen besök www.sustera.se   

Trill Impact – nyskapande Impact House   

Trill Impact är ett nyskapande Impact House med mer än 1 miljard euro i förvaltade tillgångar inom sina olika rådgivningsstrategier. Med ett team bestående av fler än 30 erfarna specialister baserade i Sverige och Tyskland, arbetar Trill Impact för att driva positiv förändring i omvärlden samt att förverkliga sin vision om att skapa konkurrenskraftig finansiell avkastning kombinerat med långsiktig impact till förmån för investerare, företag och samhället i stort.  

För mer information, vänligen besök www.trillimpact.com  

1. Proforma för förvärv