Projekt tillsammans med Specialfastigheter

Sustera har tillsammans med vår samarbetspartner Rejlers ett ramavtal med Specialfastigheter som täcker in konsulttjänster inom utredning, projektering och projektledning. Avtalet gäller både stöd i projekt och inom förvaltning/drift. Sustera har just nu ett flertal pågående uppdrag åt Specialfastigheter inom fukt och miljö. Exempel på uppdrag är:

Projekten är ofta högt säkerhetsklassade vilket innebär att själva genomförandet blir av en särskild karaktär. Uppdragen är ofta speciella och utmanande på många sätt med höga krav på både säkerhet och andra specialbehov av byggnaderna. Specialfastigheter driver konstant omkring 200 projekt, med stor geografisk spridning så det finns ständigt uppgifter att ta tag i.  

Avtalet löper på till 2026 förutsatt avrop på samtliga optionsår vilket ger oss möjlighet att fortsätta leverera högklassiga konsulttjänster inom våra expertområden för rikets säkerhet i flera år framöver.

Vi är tacksamma och stolta över vårt fina samarbete med Specialfastigheter och tackar för förtroendet i våra pågående projekt!