Nya ramavtal med Täby kommun och Miljöförvaltningen Stockholms Stad

Raksystems är glada att presentera nya ramavtal med kunder.

På Raksystems har vi sedan tidigare samarbetat med Täby kommun i ett avtal och har nu förlängt och utökat vårt samarbete i och med ett nytecknat avtal på områdena: Miljösamordning byggnadMiljösamordning anläggningMiljöinventeringar och inom området Fuktkonsult. Avtalet gäller med start från och med 1 januari 2023 och löper fram till 1 januari 2025

Täby kommun
Logotyp Stockholms stad

Tillsammans med Miljöförvaltningen på Stockholms Stad har vi tecknat ett ramavtal gällande tjänsten inomhusmiljlö. Uppdragen kommer i första hand att utföras av Raksystems division Green Building Services av miljö- respektive utredningsgruppen och de kommer innefatta rådgivning gällande brister i inomhusmiljö vid t ex fukt- och mögelproblematik.  Avtalet löper under 2023 med chans till förlängning i ytterligare 7 år.