Ny lag kring underhållsplaner för nya bostadsrättsföreningar

Ny lag träder i kraft 1 januari 2024 gällande upprättande av underhållsplan för nya bostadsrättsföreningar

En bra underhållsplan är fastighetsägarens bästa vän. Den sparar tid, sänker kostnader, skapar samsyn för alla i föreningen och om den används på rätt sätt kan skapa positiva synergier för byggnaden. Vi på Raksystems hjälper flera bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att upprätta underhållsplaner och även utföra åtgärder när önskemål finns från vår kund.

Fr.o.m 1 januari 2024 är det lagkrav på 50-årig teknisk underhållsplan för nya bostadsrättsföreningar därför vill vi hjälpa dig som ännu inte tagit tag i uppgiften och bistå med vår hjälp.

”Vi på Raksystems qb3 projekt har hjälpt många kommuner och bostadsrättsföreningar att upprätta underhållsplaner.

När man upprättar planerna är det viktigt att man får med alla byggnadsdelar i rapporten för att få en helhetsbild. Vi har både lång och god erfarenhet av underhållsplaner så våra kunder kan vara trygga i att vi får med samtliga delar och att vi kostnadsuppskattar rätt nivåer för de olika aktiviteterna på underhåll. Vår målsättning är att skriva planer som läsaren kan ta till sig och förstå, därför kompletterar vi alltid den ekonomiska kalkylen med en rapportdel bestående av beskrivande text och bilder.”

Fredric Ståhl

Fredric Ståhl
VD Raksystems qb3 project

Bostadsrättslagen

Det som kan vara knepigt när man har upprättat en underhållsplan är att verkligen efterleva det man har beslutat sig för. Det kommer in nya medlemmar i en förening t.ex. och styrelsemedlemmar byts ut. Därför är det viktigt att man alltid har någon som i föreningen är ägare till underhållsplanen så att det inte går för lång tid innan relevanta åtgärder i planen vidtas.

Enligt Bostadsrättslagen finns det tre paragrafer som berör lagkrav på underhållsplan varav vi vill belysa den ena här:

3 kap 1a § som börjar gälla fr.o.m. 1 jan 2024 är att den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av bostadsrättsföreningens verksamhet på kort och lång sikt, däribland uppgifter om föreningens fastighet, kostnader och finansiering samt en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Av planen ska det också framgå om förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda. I den ekonomiska planen ska det ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren.

Daniel Drottshage

Daniel Drottshage
Divisionschef Inspections & Surveys

”Jag tycker det är bra att den här lagen träder i kraft för bostadsrättsföreningar.

Jag har sett allt för många fastigheter där det hunnit gå för långt och där åtgärdsinsatserna blivit oerhört kostsamma och komplicerade p.g.a. okunskap och att man aldrig kommit igång med en underhållsplan som sedan efterlevts. Bara för att man sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening innebär ju inte det att man är proffs på underhåll av byggnader. Där kan vi vara en stor hjälp i det arbetet både för nybildade och äldre bostadsrättsföreningar. Det blir en stor vinning för alla brf-medlemmar att känna sig trygga med fastighetens planerade underhåll och dess ekonomi från start. Det säkerställer ju också i längden goda bostadsaffärer för just aktuell förening.”

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa er att upprätta underhållsplaner?
Välkommen att kontakta:

Fredric Ståhl, Malmö

Daniel Drottshage, Stockholm

Vill du läsa mer om det nya lagkravet så kan du göra det här.