Ny koncernchef och VD för Raksystems Group och ny Sverigechef för Raksystems Sverige

Raksystems, som strävar efter att vara en europeisk ledare inom hållbarhet inom den byggda miljön, har utsett Tuomas Qvick till ny koncernchef och VD. Tuomas tillträder sin nya position den 1 september 2023. Marko Malmivaara, företagets grundare och nuvarande VD, kommer i samband med VD-bytet att bli medlem i Raksystems styrelse.

Tuomas Qvick har under de senaste åtta åren varit chef för Schneiders Electrics division för byggautomation och teknologi i Finland och Norden, med fokus på hållbarhet. Innan han började på Schneider Electric arbetade Tuomas över tio år på Halton Group som levererar avancerade lösningar för inomhusklimat.

Tuomas är en strategisk affärsledare med en stark meritlista av att lönsamt driva företag i Norden och internationellt. Han har en djup förståelse för marknadens dynamik och har framgångsrikt navigerat företag genom olika utmaningar för att uppnå hållbar tillväxt.

”Jag accepterar ödmjukt ansvaret som företagets styrelse har gett mig och ser fram emot att bygga vidare på Markos enastående prestationer. Tillsammans, med de anställda i båda länderna och majoritetsägaren Trill Impact, kan vi driva företagets verksamhet mot ännu större framgång. Raksystems har en stark portfölj av experttjänster för byggnader – både för företagskunder och privatpersoner – och jag tror att Raksystems är väl positionerat för att fånga de växande möjligheterna inom dessa segment. Behovet av dessa experttjänster ökar snabbt när alla europeiska länder måste förbättra prestandan hos sina befintliga och nya byggnader”, säger Tuomas Qvick, som tillträder som koncernchef för Raksystems den 1 september 2023.

”Tuomas har en mycket relevant profil för att leda Raksystems till att bli en europeisk ledare inom hållbara fastigheter med en djup förståelse för bygg- och fastighetsindustrin”, säger Samir Kamal, företagets styrelseordförande och senior rådgivare till Trill Impact.

I den svenska organisationen kommer Robert Kühnel att ta över rollen som Sverigechef för Raksystems i samband med att nuvarande Sverigechef Örjan Kjellström går i pension i september 2023.

”Jag har arbetat inom fastighetssektorn i över fyra decennier, grundade det framgångsrika Projektledarhuset AB och sedan, efter vår affärsöverlåtelse, bytt min roll till Sverigechef för Raksystems Sverige. Denna resa har varit mycket givande men nu är det dags för mig att fokusera på min familj och låta Robert ta över med mitt stöd i hans nya roll”, säger Raksystems Sverigechef Örjan Kjellström.

Örjan kommer att fortsätta sin roll som tillförordnad VD för Raksystems Projektledarhuset AB tills en ny VD har utsetts.

”Engagerade och välmående medarbetare är vår viktigaste resurs på vägen mot en framgångsrik verksamhet i Sverige och en mer större närvaro i övriga Europa. Med vår breda expertis, entreprenörsanda, passion och samarbete kommer vi fortsätta att vara framgångsrika inom den svenska fastighets- och byggbranschen i framtiden”, säger Robert Kühnel, som kommer att tillträda som Sverigechef för Raksystems Sverige den 15 september 2023.

Tillsammans med två andra universitetsstudenter, som tillsammans utförde tillståndskontroller, grundande Marko Malmivaara Raksystems 1989, ett idag ledande nordiskt expertföretag inom hållbar fastighetsverksamhet. Företaget är idag verksamt i Sverige och Finland med 730 anställda experter. Företagets beräknade omsättning för 2023 är 95 miljoner euro (pro forma).

”Efter 34 år som VD är det dags att gå med i koncernens styrelse och bli senior rådgivare samt ge plats för ny energi, även om känslorna naturligtvis är blandade. Jag kommer i framtiden starkt stötta både Tuomas Qvick och hela företaget”, säger Marko Malmivaara, Raksystems koncernchef.

För mer information:

Örjan Kjellström, Raksystems Sweden Country Manager, orjan.kjellstrom@sustera.se+46 705 944 858

Marko Malmivaara,  marko.malmivaara@raksystems.fi+358 40 046 4934

Tuomas Qvick Raksystems Group CEO,tuomas.qvick@raksystems.fi+358 40 755 4444

Samir Kamal, Chairman of Raksystems and Senior Advisor to Trill Impact, samir.kamal@trillimpact.com+46 70 815 1929

Catarina Wallén, Kommunikationsansvarig, catarina.wallen@sustera.se, +46 767 855 051

Örjan Kjellström

Marko Malmivaara

Robert Kühnel

Raksystems – Ledande inom hållbarhet för den byggda miljön i Europa

Vår verksamhet bygger på att skapa och bevara sunda fastigheter i en hållbar miljö. Våra experter vägleder fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer att fatta bra och hållbara beslut genom fastighetens hela livslängd. Vårt mål är att minska fastighetens miljöpåverkan för kommande generationer.

Huvudbild: Tuomas Qvick