Landsomfattande ramavtal med Caverion

Raksystetms tecknar ramavtal med Caverion

Avtalet avser alla tjänster inom fukt- och miljöutredningsuppdrag. Avtalet gäller fr. o. m. 2023-02-01 och löper sedan vidare.

Caverion har djupa rötter och gedigen erfarenhet inom fastighetsteknik och fortsätter att bygga smarta och hållbara omgivningar där företag lyckas och människor mår bra. Med en bred kompetensbas designar, installerar, förvaltar och utvecklar Caverion användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader, industrier och infrastruktur.  Tekniskt kunnandet och heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden stöttar fastigheter och industrianläggningar under hela livscykeln – Caverion kallar det: Building Performance.

Caverions värderingar stämmer helt överens med Raksystems och därför är vi övertygade om att vi kommer ha ett givande och fint samarbete för välmående byggnader framöver.

Caverion har ett stort utbud och exempel på uppdrag är allt från att sköta depåer för kollektivtrafik, att hantera ventilation och drift för sjukhus och vårdinrättningar, att installera och styra kyl- och värmesystem för fastighetsbolag och att energieffektivisera hela kommuners fastighetsbestånd i EnPC-projekt.

”Att få bistå dessa viktiga samhällsfunktioner för att hålla byggnaderna i välmående skick tycker jag känns mycket inspirerande och jag ser fram emot vårt samarbete!”

Fredrik Lindhagen

Fredrik Lindhagen
Säljchef, Green Building Services