Kundutbildning i Hållbart byggande

Raksystems genomförde en tvådagars utbildning tillsammans med en grupp medarbetare på JM där fokuset låg på hållbart byggande. Dag ett var en teoretisk dag och en dag där hela gänget begav sig ut på fältet för praktiska gemensamma övningar.

Syftet med utbildningen var att belysa vikten av fuktsäkerhetsarbetet och vad man behöver och kan göra annorlunda i byggprocessen för att minimera sina eftermarknadsproblem och kostnader.

Dag 1

 • Grundläggande fuktteori
 • Regler krav och branschstandarder
 • Miljöcertifieringar
 • Bygga F
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktsäkerhetsplan
 • Fuktrond
 • Materialhantering uttorkning
 • Fuktmätning
 • Skadefall

Dag 2

 • Lufttäthetsprovning
 • Termografering
 • Uttorkningsklimat – att tänka på
 • Fuktmätning olika material
 • Riskkonstruktioner

Det var två mycket givande dagar för alla inblandade och det är så uppfriskande och inspirerande när man tillsammans tar sig tid att se vad kan vi göra för att förbättra byggprocessen. Ibland är det bara små justeringar som krävs för att uppnå riktigt bra resultat.

Så här säger deltagarna om utbildningsdagarna

Tack för materialet, vill passa på att tacka för två mycket givande och bra dagar. Väldigt lärorikt för oss, och jag känner att vi kommer att ha stor nytta av detta i vårt fortsatta kvalitetsarbete ute på våra arbetsplatser. Kursledarna var grymma och otroligt engagerade, förmedlade också informationen på ett mycket strukturerat och lättförståeligt sätt.

Robert Mähler, JM

Vill du veta mer om våra utbildningar.

Kontakta Helena Mindedal,
Ansvarig Akademin Green Building Services

Helena Mindedal