Fokus på miljöcertifieringsprojekt

Vi står inför en tid där hållbarhetsfrågor, miljötänk- och miljöarbete blir alltmer viktigt, livsviktigt helt enkelt. Det är inte bara inom bygg- och fastighetsbranschen som man måste se över sitt miljöarbete utan givetvis i alla branscher och också som privatperson. Vi på Raksystems vill ligga i täten för vår bransch när det kommer till dessa frågor. Vi bygger därför hela vår verksamhet och vårt tjänsteerbjudande på det: Välmående byggnader, människor och miljö.

jord som återbrukats

Lagkrav inom miljöcertifiering en stark pådrivare

Vad är det då som vi på Raksystems bidrar med till bygg- och fastighetsbranschen och hur hjälper vi våra kunder? Låt mig presentera det lite kort här med fokus på miljöcertifieringsprojekt. Som inom många andra områden så är lagkrav och ekonomi starka pådrivare till att förändra något till det bättre. I just, det så viktiga, miljöarbetets fall är det utöver ”den goda viljan” att vilja göra rätt för framtiden, även så att vi får skärpta lagkrav samt att företag och privatpersoner erbjuds förmånligare banklån när vi bygger våra hus eller förvaltar dem på bästa sätt.

Sveriges miljömål

Ytterst baseras hållbarhetsarbete på Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen som styr i samma riktning. Insatserna för att uppnå dessa mål bidrar därmed till möjligheterna att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar för en hållbar utveckling. Ett av de mer konkreta målen, som vi i byggbranschen nu också arbetar med, infördes så sent som 1 januari 2022. Klimatdeklaration för byggnader. Ett steg i att förbättra vår miljö är kravet att alla byggnader numer (med vissa undantag) ska klimatdeklareras i enlighet med Boverkets riktlinjer.

Ta hjälp i tidigt skede och nå högre mål inom miljöcertifiering

När fastighetsägare och projektutvecklare vänder sig till oss i tidigt skede så finns det mycket inom LCA (Livscykelanalyser) som vi hjälper dem med. Vi har kompetensen och erfarenheten från flera olika verksamheter och projekt, dessutom har vi ett bra översiktsperspektiv inom just hållbarhets- och miljöfrågor. En annan fördel att komma in i tidiga skeden är att det blir lättare att i större utsträckning påverka byggnadens utformning för att till exempel nå ett högre mål när man ska miljöcertifiera sin byggnad. Det är i tidiga skeden man kan påverka vissa indikatorer kostnadsmässigt. Vissa certifieringar ställer t. ex. specifika krav på att utredningar måste utföras i vissa tidiga skeden (Förstudie eller Systemhandlingsskede).

När vi kommer in i kundernas projekt på tidigt stadie kan vi dessutom, tillsammans med arkitekten, diskutera de mest optimala lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv och då med stor fokus på koldioxidpåverkan. På så vis kan vi arbeta fram ett bra förfrågningsunderlag med så låg koldioxidlösning som möjligt dessutom. Men hållbarhetsarbetet tar ju inte slut vid upphandlingen utan därefter börjar det stora jobbet med att vara ett stöd och experthjälp till entreprenören (och fastighetsägaren) under hela byggprocessen genom att ge råd och bistå med hjälp vid val av löpande inköp av material samt allmänt finnas till hands som en ”sakkunnig” i just miljöfrågor.

Miljötänket ökar

Vi ser en stor skillnad mot bara för något år sedan att allt fler av våra kunder i bygg- och fastighetsbranschen har ett större miljötänk och vill bli coachade i hur de kan planera och agera för att de skall bli bättre och bättre på att arbeta hållbart och skapa en slutprodukt som värnar och värnat om miljön hela vägen. Det blir mer och mer vanligt att fastighetsägarna har inskrivet i sin hållbarhetspolicy att deras nybyggnadsprojekt ska bli certifierade enligt något miljöcertifieringssystem och nu börjar ju också trycket att öka på miljöcertifieringar av sina befintliga bestånd. Miljöcertifieringar är våra verktyg för att säkerställa att byggnader i större utsträckning är framtidssäkrade, har en mindre klimatpåverkan och att arbetsmiljön för brukarna är bättre. Ytterligare en faktor som ökar viljan till miljöcertifiering är de gröna lånen och försäkringarna som gör processen billigare. Viktigt att komma ihåg dock är att det också är kunderna, dvs köparna och brukarna, nu som bidrar till den utvecklingen. Den nya generationen är mer medveten och efterfrågar miljövänliga val även när det kommer till att välja bostad eller kontor för sin verksamhet.

Vad kan det finnas för ”bumps in the roads” vid en eventuell miljöcertifiering kanske någon undrar

Till exempel är ett vanligt förekommande misstag att man har underskattat energibehovet för sin byggnad och det kan i sin tur innebära att man snubblar på mållinjen beträffande skallkrav för energiförbrukningen. Ett annat vanligt misstag är man sätter för höga mål med certifieringen i relation till hur sent in i projekteringen man sedan påbörjar certifieringsarbetet, det brukar ställa till en del problem. Därför är tipset att börja med certifieringsarbetet tidigt i programskedet och bjud in en certifieringsspecialist att vara med på utvalda möten redan från start, det brukar betala tillbaka sig med senare i processen.

Miljöcertifieringsprojekt i Malmö

Pågående projekt

Ett exempel på projekt som vi nu jobbar i och som löper på fantastiskt bra är E.Ons nya huvudkontor i Malmö (som Skanska bygger åt Castellum) och där är vi inblandade i certifieringsarbetet av byggnaden både med WELL Platina och Breeam SE Outstanding (högsta nivåerna på båda certifieringssystemen). Det är ett högt profilerat projekt där man gör det lilla extra som krävs för att uppnå de höga ambitionerna.

Avslutningsvis, ytterligare ett tips för att lyckas med sitt certifieringsprojekt är att säkerställa att det finns en erfaren certifieringsexpert för att guida i projektet innan man har skickat in alla ritningar och bygglovet är klart. Man kan då i större mån skruva på parametrar utan att det påverkar byggkostnaden i samma uträckning som senare i processen. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande.

Man lär sig nya saker för varje projekt och kan på så sätt ta med bra erfarenheter till nästa. Tillsammans kan vi alla jobba för att bli bättre och bättre i det så viktiga miljöarbetet. För en välmående framtid för oss alla!

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till min kollega Cristian Nae, en av våra experter inom detta område, som hjälpt mig genom att svara på mina frågor och rätat ut frågetecken.

Cristian Nae