Energieffektiviseringsprojekt med Järfälla kommun

Intressant och effektfullt energieffektiviseringsprojekt med Järfälla kommun

Järfälla kommun har sedan lång tid tillbaka en energi- och klimatrådgivning som riktar sig till företag och privatpersoner i kommunen. De har sett ett tydligt ökat intresse för energifrågor på grund av ökade energipriser och gick i somras ut med en förfrågan för att få extra resurser till sin rådgivning till företag. Man ville från kommunens sida erbjuda samtliga av kommunens företag hjälp att energieffektivisera och energioptimera sina verksamheter.

Raksystems Energimätning
Raksystems Energiberäkning
Raksystems Energimätning

Raksystems energieffektiviseringsarbete

Vi på Raksystems vill på alla sätt hjälpa till med energieffektiviseringsarbete i allt från bygg- och fastighetsbranschen till processer och insatser för övriga verksamheter eftersom vi ser det som en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna uppnå ett hållbart och effektivt energisystem.

Vid upphandlingen av tjänsten valdes Raksystems lösningsförslag ut av Järfälla kommun och samarbetet påbörjades direkt därefter. Arbetet initierades med att en övergripande lista upprättades av Raksystems med kommunens samtliga företag och verksamheter.

Energieffektivisering som mål

Målet med projektet var att samtliga företag som bedöms ha förutsättningar att spara energi skall få en enklare distansrådgivning. Hittills i projektet har cirka 60 företag kontaktats och erbjudits distansrådgivning för att gå igenom företagets energianvändning och dessutom har det gjorts ett nyhetsutskick till Järfälla Näringslivs AB:s nätverk. Alla som har tackat ja till erbjudandet har fått ett möte med en certifierad energikartläggare för att gå igenom just det företagets förutsättningar. Därefter har sju företag valts ut för platsbesök och ytterligare kartläggning för att identifiera lönsamma åtgärder i fastigheter och verksamhet utifrån bedömd besparingspotential.

Lönsamma åtgärdsförslag

Uppdraget har mottagits otroligt positivt av de företag som Raksystems har kontaktat och det har varit en hel del spännande insatser som har kunnat erbjudas. Till exempel har vi hjälpt en tillverkande industri att identifiera lönsamma åtgärdsförslag som kan bespara cirka 130 MWh per år för dem, vilket motsvarar cirka 150 000 kr på ett år. Företaget, som har genomgått stora förändringar i sin verksamhet sedan fastigheten byggdes, har haft inställningar av sin ventilation som inte riktigt hängt med i utvecklingen så där har vi gått igenom dessa på samtliga aggregat och tagit fram en lista med åtgärdsförslag. Detta tillsammans med ett antal andra föreslagna insatser kommer leda till den årliga besparingen.

Ett annat exempel på hur vi hjälpt en verksamhet, är att vi enligt deras önskemål jämfört befintlig uppvärmning med andra tänkbara uppvärmningsalternativ. Detta underlag kommer ligga till grund för deras långsiktiga planering för fastigheten, vilket också är energibesparande och kostnadseffektivt på sikt.

Daniel Gustafsson Energiexpert Raksystems om uppdraget:

”Det har varit ett superintressant projekt att driva. Järfälla kommun har visat en otrolig välvilja att hjälpa företagen i sin kommun vilket är beundransvärt. Det har också varit ett roligt projekt att genomföra då intresset varit stort från företagen. Även om vi inte alltid har kunnat identifiera tydliga energibovar har vi på flera håll lyckats bra och där har vi också rapporterat vad som kan göras. Nu har vi förlängt uppdraget ytterligare till årets slut så vi kommer kunna hjälpa ytterligare företag. Jag hoppas fler kommuner tar efter Järfällas initiativ för det visar på stort engagemang för välmåendet hos företagen i kommunen. Det är fint tycker jag!”

Olof Kallstenius, energifrågor, Järfälla kommun säger om samarbetet:

”Man kan alltid få fri energirådgivning från sin kommun men med prisutvecklingen blev det tydligt att våra lokala företag kunde behöva extra stöd, med tanke på vad energikostnaderna kan innebära för olika verksamheter. Vi är därför mycket glada att kunna erbjuda högt kvalificerad och skräddarsydd rådgivning med hjälp av Raksystems. Resultaten hittills är i linje med deras lovande prognos och jag ser fram emot att ta del av slutrapporten, som troligen är klar inom ett par veckor. Jag tror att många företag som har nappat på erbjudandet kan bli förvånade över den sparpotential som Raksystems hittar.”

Vill du veta mer hur vi kan bistå din kommun med liknande tjänst eller ditt företag med energioptimeringsförslag? Välkommen att höra av dig till oss!