Energideklaration, ett måste?

Ett protokoll för energideklaration

Vi har många lagar att förhålla oss till. Att upprätta en energideklaration när man skall sälja sitt hus är en av dem. För drygt 10 år sedan trädde den lagen i kraft. Jag får ofta frågan om varför man måste göra den, “jag ska ju ändå flytta” är orden som säljare många gånger säger när de frågor om varför de måste låta upprätta en. Och ja, lite grann kan jag ju hålla med dem. Varför ska man veta hur ens energiprestanda är nu? Nu när man bestämt sig för att flytta. Och vad har man som köpare nytta av energideklarationen? 

Johan Holmkvist och Emma Gustafsson är båda energiingenjörer på Raksystems Independia och har energideklarationer för villa som en del av deras arbetsuppgifter. Jag ställer frågan till dem helt enkelt!

Varför låta upprätta en energideklaration

Syftet med energideklarationen är att se om det finns åtgärder som är rimliga att genomföra i byggnaden för att sänka energianvändningen. Detta för att sänka energikostnaden för den som bor i huset samt för att minska påverkan på miljön. En energideklaration för en villa eller radhus måste upprättas vid en försäljning. En bostadsrättsförening eller hyresfastighet måste även de alltid ha en giltig energideklaration. Giltighetstiden är 10 år. 

Vad har jag som säljare och/eller köpare av ett hus för nytta av en energideklaration

Många ser tyvärr energideklarationen som ett nödvändigt ont, något som inte gör den rättvisa menar Emma och Johan.
Som säljare har du för ditt egna hus kanske inte någon större användning eller nytta av energideklarationen i just det huset men om det är så att man flyttar till ett annat hus som i sin tur också skall ha en aktuell energideklaration, då kan man i vissa fall göra samma energisparande åtgärder som föreslogs i din energideklaration i det hus man köper. I dag är det dessutom något som spekulanter gärna tittar på inför ett husköp därför anser vi att det i en energideklaration bör det framgå vilka kostnadseffektiva åtgärder som kan vara lämpliga att utföra i byggnaden och på så sätt sänka energiförbrukningen/driftskostnaden.

Bokstavsklassning för energideklaration

Som köpare är det första man ser vilken bokstavsklassning huset har. Klassningen sträcker sig från A t.o.m. G där A är extremt bra och G inte så bra. A och B är inte så vanligt att uppnå då kravet vid nybyggnation är C. Om du som köpare är intresserad av ett hus med bokstav D eller E så är det inte så troligt att det finns några större besparingar som är rimliga att utföra i huset för att få ner energiförbrukningen. Ser du ett hus med bokstav F eller G så bör det finnas åtgärder som är kostnadseffektiva att utföra och på därmed få ner energiförbrukningen. Det som ger störst energibesparing är oftast att byta ut värmekällan eller att se till så att den fungerar korrekt. Exempelvis kan en värmepump vara trasig så att den inte är så effektiv som den skall vara. Då behöver man kanske inte byta ut hela pumpen utan ta dit någon som kan finna felet och åtgärda det.

Detta gäller kring energideklaration för nyproduktion och fritidshus

Om du bygger ett nytt hus som du väljer att sälja så måste en energideklaration upprättas. Om du bor i ett nytt hus så ska du upprätta en energideklaration inom två år efter inflytt. Detta för att kontrollera att den faktiska mängd energi som huset dragit inte överskrider den beräknade mängd som togs fram vid byggnationen.

Gällande fritidshus så ska de i de flesta fall energideklareras vid en försäljning. Undantaget är fritidshus som är kallställda vintertid och inte drar någon energi för uppvärmning.

Pris för en energideklaration

Priset varierar en del beroende på vart i landet man befinner sig. Prisspannet brukar ligga mellan 1900 kr – 5000 kr.