Betong och dess uttorkningstid

Betongens uttorkningstid – en ständigt högaktuell fråga

Varför torkar inte betongen i tid?

Jag som kommunikationsansvarig, och i min marknadsroll, får väldigt ofta frågan av våra kunder när jag är ute och besöker dem ”Varför torkar inte betongen i tid? Av olika anledningar är det något som gör att betongen beter sig olika i varje enskilt projekt och därmed får vi alltid varierande uttorkningstider. Varför är det så? 

Det vi har lärt oss, som en av branschens ledande aktörer inom just fuktsäkerhetsarbete och RBK-mätningar i betong, är att det helt enkelt inte finns en enkel lösning på det problemet. Där är en rad olika faktorer som spelar in och det i kombination med varandra.

Så med den alltid lika högaktuella frågan roade jag mig med att be några av mina kollegor som är fuktsäkerhetskonsulter om ett kort personligt råd/tips. Jag bad var och en av dem ge ett tips angående vad man bör tänka på lite extra för att betongen skall torka ut enligt tidplan. Här nedan kan du läsa vad några av dem svarade.

”Tidiga indikativa fuktmätningar, som ger en nulägesbild i betongen och möjliggör tidiga insatser som kan förbättra uttorkningsklimatet och göra det genomförbart att torka betongen inom tidplanen.”

Axel Arleij fuktkonsult Stockholm

”Att lyckas med uttorkningen av betong enligt tidsplanen möjliggörs med flera åtgärder som vi rekommenderar våra kunder i klimatrondsprotokoll från utförda klimatronder på projektet. Största problemet som jag ser det i dag är att man inte har planerat in dessa åtgärder i projekteringen innan projektstart. Det i sin tur gör i många fall att viktiga åtgärder påbörjas alldeles för sent eller uteblir helt på grund av att resurser saknas. Att planera in klimatsäkrande åtgärder i tidsplanen skall vara lika självklart som till exempel när ytskikt skall läggas eller inredning monteras och så vidare.”

Lars Hasselbom fuktkonsult Stockholm

Avslutningsvis några enkla tips för att förbättra förutsättningarna för uttorkning av betong enligt tidplan i dina projekt.

Det här var några korta enkla tips ifrån våra fuktkonsulter som sammanslaget kommer att gynna uttorkningen av din betong. Det som jag själv lärt mig under årens lopp gällande betong är att kontinuerliga fuktronder bör planeras in, arbeta för en god kommunikation med hela arbetslaget och UE för att få med dem i tankarna och arbetssättet för en fuktsäker produktion i just ditt projekt. Var noga med att förvara allt byggmaterial uppallat från underlaget så att det inte ligger direkt mot betongplattan och kontrollera klimatet i byggnaden med hjälp av klimatloggning. Till sist en liten tankeställare: det går inte att mäta betongen torr utan mätningen är enbart till för att verifiera att betongen är torr.

Har du ytterligare fundering kring ditt fuktsäkerhetsarbete så känn dig varmt välkommen att höra av dig!

/Catarina Wallén, kommunikationsansvarig Raksystems Green Building Services Sverige, med kollegor

Tips på mer läsning:

Varför torkar inte betongen i tid? (artikel)

Fuktronder

Fuktmätning

Klimatloggning

RKB-mätning

Fuktmätning i avjämningsmassor

Lufttäthetsprovning